Imprimaţi acest Pagină

Concediere

Concedierea colectiva

Concediere  Iulie 2017 :

 – Proces verbal 15 06 2017

Anexa-plan disponibilizari

Agenti

Legislatie:

– procedura concediere – plati compensatori

– CCM – art-26-33 ( forma de la data de 17.11.2016 )

acord-plata-salarii-compensatorii

– procedura concediere – pv-16-nov-2016

                                      – pv-05-dec-2016

– lista posturi  – lista-concedieri-2016

– obtiune – doc    ATENTIE !  Pot opta doar cei care doresc sa fie concediati.de la locurile de munca si functiile vizate.

 

– indemnizatie  somaj :

Legea-76-2002-actualizata – legea somajului;

HG 174.2002 Norme de aplicare a Legii 76.2002

**** Pentru a beneficia de indemnizatia de somaj din prima  zi de concediere, este necesar  sa se depuna dosarul cu actele  solicitate in termen de – 10 zile calendaristice de la data incetarii raporturilor de munca ( prima zi de concediere )

      Daca se depaseste acest termen de 10 zile , indemnizatia de somaj se acorda de la data depunerii dosarului.

 

– salarii compensatorii –

– salariul compensatoriu  este salariul de incadrare

– numarul de salarii compensatorii se calculeaza in functie de vechimea in sistem

 => La aceste concedieri nu avem venit de completare .

Art. 2
Prin hotarare a Guvernului, la propuneea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevazute la art. 7 lit. b) in beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) care pot efectua concedieri colective in conditiile in care exista un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii.

Art. 5
(1) Concedierea colectiva se face in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 � Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 2.

MCSI nu a initiat o Hotarare de guvern astfel incat in interiorul celor 90 de zile calendaristice sa se faca  concedierea.

=> Gratificatia prevazuta la art.94 se acorda celor concediati DACA si numai DACA numarul de luni pana la implinirea varstei standard de pensionare este MAI MIC decat numarul de luni pentru care se acorda salarii compensatorii.

 => Gratificatia nu se acorda celor care se pensioneaza anticipat  dupa incetarea raporturilor de munca chiar daca sunt in  perioada de plati compensatorii